ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บ้านสวนรีสอร์ท อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่พัก ระหว่างการเดินทางไปเที่ยวภูชี้ฟ้า, สามเหลี่ยมทองคำ, ผาตั้ง หรือสถาที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย ถ้าหากท่านอ่อนล้าจากการเดินทาง ขอเชิญแวะพักที่บ้านสวนรีสอร์ทครับผม...

Friday, October 1, 2010

งานประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยว


คุ้มพญาเม็งราย (มังราย) 

ตั้งอยู่ที่บ้านสันป่าสัก ม.3 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เดิมเป็นเนินดินเตี้ย ๆ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ เป็นป่าละเมาะ ซึ่งบริเวณดังกล่าว เจ้าพญามังราย ได้มาหยุดพักกองทัพเพื่อหาเสบียงอาหารให้แก่กองทัพ ซึ่งเป็นจำนวนนับหมื่น ๆ คน และเพื่อเอาแรงก่อนเข้าตีเมืองเชียงของและสอดแนมหาข่าวกำลังข้าศึก ในปี พ.ศ. 2530 กิ่งอำเภอพญาเม็งราย ได้รับการยกฐานะเป็น “อำเภอ” มี นายประยูร วงษ์พานิช เป็นนายอำเภอคนแรก ท่านจึงคิดสร้างถาวรวัตถุเกี่ยวกับคุ้มพญาเม็งราย จึงได้ร้องขอไปยังกรมศิลปากรร่วมกับอำเภอพญาเม็งราย ได้ออกแบบเพื่อดำเนินการก่อสร้างคุ้มพญาเม็งราย จนแล้วเสร็จ และในวันที่ 21 สิงหาคม 2533 อำเภอพญาเม็งรายได้ทำพิธีอันเชิญพระบรมรูปพญาเม็งรายจากที่ว่าการอำเภอพญาเม็งรายไปประดิษฐานในคุ้มพญาเม็งราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในปัจจุบันคุ้มพญาเม็งราย เป็นสถานที่สักการะบูชาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไป ในแต่ละปีจะมีประชาชนจำนวนมากแวะเวียนมาสักการะบูชา โดยเฉพาะในวันที่ 18 เมษายนของทุกปี ทางอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดงานไหว้สาพญาเม็งราย จะมีประชาชนเข้างานไหว้สาพญาเม็งรายเป็นจำนวนมาก
หน่วยงานประสาน- องค์การบริหารส่วนตำบลเม็งราย โทร. 0 - 5395 – 9425
 
งานไหว้สาพญาเม็งราย
จัดขึ้นทุกวันที่ 18 เมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะแด่พ่อขุนเม็งรายมหาราช กษัติรย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จัดที่ คุ้มพญาเม็งราย บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

งานประเพณีกินวอ หรืองานปีใหม่ม้ง
เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวเผ่าม้ง สาวเผ่าม้งจะนำชุดประจำเผ่าที่ตนอุตสาห์เย็บปักถักร้อยด้วยตนเองมาเป็นเวลานานออกมาสวมใส่อวดเพื่อนบ้าน มีการสังสรรค์ในหมู่บ้าน จัดที่ บ้านเย้าแม่ต๋ำ หมู่ที่ 4 ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย บ้านกระแล หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายบ้านขุนห้วยแม่เปา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ของทุกปี


Friday, September 10, 2010

บ้านสวนรีสอร์ Ban Suan Resort


บริการที่พักตลอด 24 ชั่วโมง ราคาเริ่มต้นคืนละ 300
บริการฟรี ชาและกาแฟ....
ห่างจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพญาเม็งราย 200 เมตร
ห้องพักเตียงคู่ และเดี่ยว
ห้องพัดลมและแอร์
คืนห้อง ก่อน 12.00น.

Ban Suan Resort
200 Meters from police station
300 Baht per Night
check out before 12 o’clock

Outside
Inside
Contact Us

คุณ จรัสศรี ประยศ
โทร. 08-7185-8156
265 หมู่ที่ 10 บ้านเม็งราย ต.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290